onsdag 9. juni 2010

Advarsel til småbarnsforeldre

No i desse dagar er det mange born som ikkje går på skule eller i barnehage, sidan det er streik. Dette har jo skapt utfordringar for mange småbarnsforeldre over heile landet - og truleg er mange besteforeldre satt i sving som barnevaktar. Men det er farleg. I følge ei undersøkjing har born som er fulltid hjå besteforeldre 34% større moglegheit enn andre til å utvikle fedme. Dette pågrunn av vaflar, fløyte i sausen,dessert kvar dag og anna svineri.

Om ikkje KS tar til vettet, så vert gata full av tjukke born. Og fysjom fy. Me vil ikkje ha tjukke ungar. Heller radmagre born som ser ut som små vaksne. Tjukke lukkelege born er ut - tynne perfekte ulukkeleg born er inn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar