tirsdag 21. september 2010

Deporter svenskane heim

Eg tenkjer at det er på sin plass at me glade sosialdemokratiske småtjukke nordmenn, må gje klar melding til våre naboar i aust - om at me ikkje syns det er greit at dei er blitt ein rasistnasjon. (Du kan finne namna på ein del av dei her) Så eg tenkjer, at me må slå fleirer floger i ein smekk. Som er til det beste for landet. Og for vår nasjonalkjensle.  For kva er det verste for småtjukke nordmenn - jau skraptynne svenske gutar og jenter. Dei er jo så tynne at dei kan få kven som helst til å føle seg som Moskva Marit før tarmopersjonen hennar.  Og no syns eg me skal sende dei tilbake til det landet der dei kjem i frå. Dei høyrer ikkje heime her, dei snakkar rart, luktar rart, et rare ting og er for tynne.Dei må ut for godt. Det må være en endelig avskjed, uten at de trenger å stryke med for den del.

Så eg vil foreslå for staten at det frå og med neste veke vert sett opp ekstrabussar til Sverige og at me set inn ekstra politi, for å røske dei tynne, skrale kroppane deira opp av køya midt på natta - og sende dei heim. Hadde dei vore heime så kunne dei delteke meir i samfunnet i landet der dei høyrer heime.

For fan Sverige. 

Her er eit lite knippe av dei svenske servitørane på Karl Johan. Alle må tilbake no. 
(Kanskje ikkje han lett asiatiske - han slepp nok ikkje inn over grensa att)

1 kommentar:

 1. Nazismen blir ofte feilaktig referert til som høyreradikal, sikkert et krampeaktig forsøk på å stemple høyresiden som rasistisk. De fleste vet nok at rasisme ikke er noe som hører hverken høyre eller venstresiden til, mindre opplyste mennesker finnes nemlig i alle politiske fløyer Nazisme, eller nasjonalsosialisme, bygger derimot videre på sosialismen. Med sin kritikk mot kapitalisme, individets frihet og demokrati er den lite forenlig med høyresiden og liberalismen. Nasjonalsosialismen fremmer nemlig strengere statlig styring og oppbygging av et klasseløst samfunn. Liberalisme (som representerer den høyre fløyen i politikken) og nasjonalisme vil alltid stå i et motsetningsforhold til hverandre da nasjonalisme legger en begrensing på fri flyt av varer, kapital, og mennesker, noe som for en liberalist er en positiv ting.

  SD, er et nasjonalistisk parti og inspirert av nasjonalkonservatisme og den sosialdemokratiske, det som skiller dem fra resten av sosialistene er innvandringspolitikken.

  Jeg tror faktisk SD dobbler sine stemmer neste valg. FrP ble forsøkt fryst ned med rasist og nazist karakterstikker, men det viste seg derimot at det slo kraftig tilbake. Nå er ikke SD og FrP forenelig da SD er et sosialistisk parti med innvandringsfiendtlig politikk. Men prinsippet om å prøve å fryse ned et parti med karakteristikker er det samme.

  Syns folk det er greit å bruke udemokratiske virkemidler for å knerte politiske partiet man er uenig med? Vil vi undergrave demokratiet for å knekke partier som ikke deler vårt syn?

  Måten Sverige-demokratene har blitt behandlet på er under enhver kritikk. Partiet har blitt:
  Nektet å kjøpe reklameplass for flere av deres kampanjer
  Flere av deres reklamekampanjer har blitt sensurert
  Partiet har blitt nektet deltagelse i flere debatter på TV
  Deres valgkamparrangementer har blitt avlyst pga. manglende beskyttelse av politiet
  Partilederen har ikke fått god nok beskyttelse, noe som har medført at han ikke har kunnet drive valgkamp på lik linje med de andre partilederne
  Listekandidater har blitt ekskludert fra sin fagforening pga. at de stiller til valg for Sverige-demokratene. Og stemmer har blitt offentliggjort, noe som til de grader undergraver demokratiet.

  SvarSlett