fredag 16. april 2010

Klasseskille og fleskeskille

Kven trur du er statistisk sett, er tjukkast av ein forretningsmann som sit stille heile dagen, eller ein mann som arbeider på fabrikk og er i rørsle heile dagen? Til tross for at industriarbeidaren er i bevegelsen langt meir enn forretningsmannen er i løpet av ein arbeidsdag, så er nok forretningsmannen den tynnaste. Iallefall sånn statistisk sett.


Tynn og pinglete forretningsmann

Dess høgare utdanning du har og dess meir penger du tener, dess meir aktiv er du. Av dei som er lågtlønna og tener 200.000 kroner i året, er det berre 12% som er aktive. Av dei som tener fett, det vil seie over ein halv million og meir, er det omlag 23% som trener jamnleg. Klasseskillet er med andre ord, også eit fleskeskille.

Er det å få ein fin kropp overklassen sitt nådestøt, mot underklassen? Ikkje berre er dei rikare, dei har og betre kroppar enn underklassen. Bør industriarbeidarar og andre låglønna få fri med løn for å trene? Kva meiner du?


Klede for lågtløna menn.

Oppdatering:
I følge TV2 fryktar ekspertar for born i si helse fordi dei sit mykje i ro. Men med tanke på at dataguttar vert forretningsmenn - så er det nok ikkje noko å bekymre seg over.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar