onsdag 2. juni 2010

Mannsfett flesker til med statistikk

Eg lurte tidlegare på kven som las denne bloggen. Og då særleg korleis dei såg ut. Sånn kroppsmessig. Eller rettare sagt - korleis dei sjølv tenkjer at dei ser ut. For det bilete ein har av seg sjølv, stemmer jo ikkje alltid med røynda. Så eg satt i gang ei meningsmåling om akkurat dette. Det er jo det ein skal gjere, om ein vil vite ting. Som denne meningsmålinga syner - så kan ein jo få dårleg nytt. Jævlig dårlig nytt i grunnen. Men det er heldigvis lenge til valg. Men nok om det. Eg stilte spørsmålet - Vil du sei at du er slank, lubben, tjukk eller smellfeit. I dag er resultata klare og anlysert.

23% av dei som les denne bloggen syns sjølv dei er slanke og fine. Basert på kor besøkstalet på denne bloggen stig når eg skriv om dumme mennesker i Paradise Hotel, så trur eg dette talet er noko lågt. Særleg når ein ser på kor mange som oppfattar seg sjølv som lubne. Heile 51 % av dei som les Mannsfett meiner sjølv dei er lubne. Truleg er er det mange jenter inni dette talet - som har eit forvrengt syn på sin eigen utsjånad etter at jenter som dette vert presentert som idealet. Eg er meir usikker på om gutar har eit forvrengt syn på eigen kropp - eller om dette bare er jenter? Kva trur du?

15 % meiner at dei er tjukke, mens 5 % meiner at dei er smellfeite. Vel kva skal eg seie - ta med deg fleskeræva di opp av sofaen og tren litt. Det er berre du som kan gjere noko med det. Det at du i staden for å trene sit her å stemmer på meingslause undersøkjingar på ein blogg, gjer deg ikkje ein veltrent kropp. Opp av sofaen no!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar