mandag 28. november 2011

Bygdefolk meir positive til lavkarbo

Fleire medier melder i dag om folk flest no er dritalei av preiket om lågkarbokurar og denslags. Heile 86 % av befolkninga syns at nok er nok. I Oslo er heile 91 % lei av dette. Altså  ni av ti personar. Blant folk på bygda, så er talet berre 81 %. Så det vil sei at langt fleire bygdetullingar går framleis rundt i ketose og har ikkje fått med seg at det er veldig oktober å være på lågakarbodiett.

Dette er jo dårleg nytt for meg, som fortvilt freister å knipe ut nokre kroner av lågkarbogalskapen. For no er då eigentleg marknaden min 19% overvektige kvinner på landsbygda. Sjølv om annonsa er sett over 1300 gongar så har eg framleis ikkje fått seld smør. Vil du kjøpe smør? Sjekk annonsa på Finn

søndag 27. november 2011

Smør fra Sverige til salgs

Altså. Ein tener faen ikkje mykje pengar på å gje ut bøker om slanking på den gamle måten. Med trening, knekkebrød og vanleg sunn kost. Nei, skal ein tene penger på bøker så må ein gje ut bøker om lågakarbo, ketose og dennslags sinnsjuke påfunn. Så her sit eg no då - og tenkjer korleis skal eg få min del av kaka. Grafse til meg nokre av dei pengane som vert lagt i |lågkarbohysteriet i Noreg.

Og i går slo det meg. Der eg sto på Nordby Senteret framfor hyllemeter på hyllemeter med smør. Eg skal ta med meg smør til Noreg - og selga da for blodpris. Sidan no lågkarbogalningane har kjøpt så mykje smør at det ikkje er ein fettflekk att å oppdrive. Så no skal eg teste forretningsideen min. I dag har eg lagt ut annonse på Finn, der eg tilbyr 500 gram smør til hundre kroner.

Du kan sjå annonsen her. 

No sit eg her å ventar i spenning på at det svenske smøret skal gjere meg rik.Lågkarbo til folket!

fredag 18. november 2011

Fem om dagen eller pizza?

Du har kanskje sett dei to damene i reklamen, som viser deg korleis ein kan få til fem om dagen. Eit glass juice, eit eple og grønnsaker til middag - så er du i boks. For oss i normalt oppegåande land så er jo ikkje dette noko problem. Dei har langt større problem i mindre siviliserte land. Som USA til dømes. Der har no kongressen vedteke at pizza skal klassifiserast som ein grønsak. Ei slice med pizza, er meir eller mindre det same som ei gulrot. Sånn nesten i allefall.

Forskning syner at dersom amerikananar legg på seg i same takt som no - vil 100 % av innbyggarane i USA vere overvektige eller smellfeite i 2050.

No slepp han å ete druer - pizza gjer same nytten. Så lenge ein bur i USA vel og merke

tirsdag 8. november 2011

Fetthjelp fra Lysbakken

Altså. No har eg halde kjeft så lenge, at no må eg seie noko. Nokon må forklare folk kva som skjer. Og det ver nok meg.  Du trur kanskje at Audun Lysbakken bare arbeider for at kvinner skal verte meir likestilte og denslags gamaldagse ting, men der tek du feil. Han driv ein hemmeleg kamp for menn. For at menn som gjennom mange år har vore gjenstand for kvinner sitt kritiske blikk og hånelege auge - endeleg skal få si salige hevn. Lysbakken har vore kraftig i vinden dei siste vekene med bok, amming og seinast i dag med trillegrupper for menn. Og dette er ikkje utan grunn. Det skal eg fortelle deg alt om, men først litt bakgrunn.

At kvinner legg på seg når dei er gravide er jo ikkje akkurat ei hemmelegheit, men det som er eit langt mindre fokus på, er at og menn legg på seg gjennom ei svangerskap. (Eg veit det godt  - har delt kontor med to gravide og fekk med meg sympativekt frå begge). Ei lita undersøking blant vener og kjende, syner at i gjennomsnitt så legg menn på seg seks kilo gjennom eit svangerskap. Og det er berre fordi ein i løpet av denne tida, at mannen skal gjere så godt han kan - lage god mat og denslags.

Etter eit gjennomført svangerskap, begynner kvinna og amme. Ogmed amming så sug bornet ut kilo på kilo med fett frå kvinna - gjennom puppen. Mens mannen sit og ser på.  Gro Nylander er ikkje berre ammedronning, ho er og slankedronning.

Når borna vert eldre, så er det bevist gjennom forskning at vaksne med born -vert feitare enn vaksne utan born. Så mens kvinna då vart sugd tom for fett gjennom amminga -sit mannen der. Og får kjeft av kjerringa fordi han er for feit.  Denne sjikanen vil Lysbakken til livs, med sine siste tiltak.

1. Ammestopp
Lysbakken vil ikkje at kvinner skal amme så lenge, og dessuten skal far vere heime lengre. Dette er strålande. Då får ikkje ho så mykje fettsuging som før, og far får meir jobb - som gjer at han forbrenner fleire kalorier. Og ho må småblubbete tilbake til jobben. Puppestriden er vunne - og menn vert tynnare.

2. Papparinger
Lysbakken vil at menn skal samlast å gå tur. Dette vert sjølvsagt kamuflert som eit "menn manglar nettverk i permisjonen", men det eigentleg eit slankeprosjekt for menn. Menn skal organiserast til å gå med vogn saman. Som eit lågterskel slanketilbod. FRP sin sjarmerande og alltid like konstruktive Stortingsrepresentant Solveig Horne, sa i dag på TV2 Nyhetene, at Lysbakken sitt forslag var dustete. Eg tenker at alle som såg på nyheitene fekk bakoversveis over den tungtveiande argumentasjonen hennar og ble einig med ho med ein gong. Flaks dei er for opptekne med utukt og gladrasisme til å drive drive så mykje politikk. For dette er vitkig. Men måta skeia i ei anna hand -og verte tynnare. Ellers vert det berre gneldring i åra som kjem. Hurra for Lysbakken.

Truleg har Lysbakken sjølv kjend at det stramma litt rundt livet, når han skulle ta på seg statsrådsdressen igjen, og tenkt at -"bedre føre var enn etter snar". Det er guten sin ass. Han tek menn og slanking på alvor.

På lanseringsfesten for boka til Audn Lysbakken. Eg syner treningsøvelsar ein kan gjere med borna. Det var ingen born der, så eg nytta ein statssekretær i staden.