mandag 28. november 2011

Bygdefolk meir positive til lavkarbo

Fleire medier melder i dag om folk flest no er dritalei av preiket om lågkarbokurar og denslags. Heile 86 % av befolkninga syns at nok er nok. I Oslo er heile 91 % lei av dette. Altså  ni av ti personar. Blant folk på bygda, så er talet berre 81 %. Så det vil sei at langt fleire bygdetullingar går framleis rundt i ketose og har ikkje fått med seg at det er veldig oktober å være på lågakarbodiett.

Dette er jo dårleg nytt for meg, som fortvilt freister å knipe ut nokre kroner av lågkarbogalskapen. For no er då eigentleg marknaden min 19% overvektige kvinner på landsbygda. Sjølv om annonsa er sett over 1300 gongar så har eg framleis ikkje fått seld smør. Vil du kjøpe smør? Sjekk annonsa på Finn

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar